top of page

Mand og Mand Korset

Designet af Kjeld Gozati

Fordybe

Fordybelse er en tidskrævende ting. det er slkaskdf l alskdf lasf laslkas flkas flfalk alskdf laskf laksf laksf lasfd lkasf la lks lkasf la lsk fdlkas flkas d

lasldfk laslkasa

asdflkas salkas ldfk laskfd lk

Forbundet

De Fire Arketyper

Kongen

Kongen er det maskuline udtryk for overblik, retfærdighed, velstand, lykke og fertilitet. Kongens maskuline energi trækker på de tre andre arketyper. Den kongelige energi er så vigtig. Alle steder hvor mennesker samles, det være sig i foreningsliv, forretningsliv, familieliv m.m., der mistrives relationer, hvis ikke den kongelige kraft er tilstede. Det siger selv, at den kongelige arketype er maskulin, og i disse "Hen" tider, synes det som om Kongens overblik, retfærdighed og styrke ikke længere er værdsat. Men det er en en stor fejl. Alle mænd har den kongelige arketype i en eller anden form, men er måske tilbageholdende af forskellige årsager, med at udleve den. Kongens ballancering af de tre andre Arketyper er vigtig, og når han trives i manden, er der ro og livsglæde i hans omgivelser. Han ser de store linjer, han handler med snilde og retfærd, han er nærværende og til stede og i kontakt med virkeligheden. Han får ting til at gro omkring sig, og både drenge og piger elsker hans selskab, fordi de i ham ser noget stort i sig selv. Kongen fremkalder det gode, mod, kreativitet og meget mere i mennesker.

Elskeren

Elskeren har forskellige udtryk som ændres med alderen. I de unge år er det den fyrrige og tændte unge mand, der kæmper for at vinde kvindens gunst. I ungdomsårene er han optaget af passionen og lidenskaben, og hans begær er stort. Særligt den seksuelle side af manden fylder meget, men da særligt i ungdomsårene. Men Elskeren må udvikle sig. Hvis ikke, så vil han forblive en umoden Don Juan, der gerne nedlægger kvinder på stribe uden nogensinde finde ind i de dybe relationelle områder i livet. Han vækker nok kvindens opmærksomhed, men hun bliver hurtigt træt af ham, hvis ikke han modnes, fordi han i bund og grund er så selvoptaget. Når Elskeren udvikles skævt, så vil kvinder i første omgang føle sig set og hørt, men der går ikke lang tid, før han bliver meget træls at være sammen med.

​Med Elskeren er det som med benzin: det antændes let og er hurtigt væk. Når Vismanden og Kongen får plads i mandens liv, så ændres Elskeren fra at være selvoptaget til at kunne elske.

Når det sker, er hans nærmeste ikke i tvivl. Når Elskeren er på sin rette plads i maskuliniteten, så trives hans omgivelser og nærmeste. Hans mildhed og omsorg er vidundderlig, og når mildhed er styrken og kraften bag Krigeren, så er alle trygge i hans nærvær. 

Vismanden

Vismanden vokser støt og roligt i manden med årene. Vismanden ser det, der endnu ikke kan ses. Fx vil han kunne fornemme og se de bagved liggende årsager i kriser, og derfor byde ind med viden der løser op for de knuder, vi ellers er så gode til at lave. Han kan tale ind i de fastlåste situationer, med en enkelthed og styrke der giver fremdrift. Vismanden er ofte tilbagetrukket, og gør ikke meget væsen af sig. Han er i sin sande form ydmyg, som er et sammensat ord af: yd = at have kær og myg = blød eller mild og hed der betyder væsen. Ydmyghed betyder altså: et væsen der har mildhed og blødhed kær. Nogen mænd vil måske se det som svaghedstegn, men intet kan være mere forkert. For når han først har set sandheden, og med Krigerens mod bringe det ind i situationen, så udstråler det en enorm styrke. 

 

Vismanden tier, mærker, og lytter før han taler. Han kan se den virkelige årsag til, et udfald fra fx kvinden, og lader sig ikke styre af det. Hvis ikke det maskuline repræsenterer Vismandens indsigt, så vil manden igen og igen havne i situationer, hvor han frustreret søger flugten, fordi han ikke forstår, hvad han står i.

Krigeren

Krigeren er rå maskulin energi. Udholdende og med fasthed når han sine mål. Han er strategisk og lader sig ikke gå på af modgang. Når han får hjælp af Kongen, udfører han store bedrifter. Uden krigeren er manden en tandløs tiger. Men krigeren er ikke nødvendigvis altid i kamp. Men han er parat til kamp. Han forstår sin styrke og kan med Kongens hjælp dosere sin vrede og kamp for det gode med kærlighed og tilmålt kraft. Både for de nærmeste men også alle steder han færdes. Men ofte mærker hans omgivelser den frustrerede Kriger, ham som ikke kan udleve sine sande sider, og ingen er i tvivl om, at Krigerens skyggesider er ret så træls af leve med. Når han ikke har fået støtte af Vismanden, Elskeren og Kongen, vil han udvikle en mørk side, som skaber frygt og forvirring.

 

Særligt i mandens udvikling og yngre år, er Krigeren stærkt repræsenteret. Men med årene vil han blive mere afdæmpet, hvis ellers Vismanden og Elskeren og Kongen kan få mere indflydelse på hans væsen.

bottom of page